Política de Privacitat

Continguts de la pàgina

INTRODUCCIÓ.

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per què, entre altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai farem servir les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions, ja que el prestador pot modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer a la web para complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 • Identitat: ICTET INSTITUTE SL
 • NIF: B-67073494  
 • Direcció postal: C/ Can Guidet, 5 Local 1-A, 17310 Lloret de Mar           
 • Telèfon: +34 630533050            
 • Correu electrònic: hola@ictetinstitute.com 
 • Web: https://ictetinstitute.com 

 

ICTET INSTITUTE SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altres normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai farem servir les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions, ja que el prestador pot modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer a la web para complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES.

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

 1. Mitjançant les dades obtingudes per vostè mateix a l’inscriure’s a les formacions.
 2. Mitjançant el formulari de contacte: nom, email, telèfon
 3. Mitjançant el formulari de subscripció a la Newsletter: email

 

No es tracta de categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT.

Perquè tractem les teves dades personals?

Les seves dades personals només s’utilitzarà per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cada una de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

 • Formulari de contacte: donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Formulari d’inscripció: gestió de la inscripció als cursos i enviament de comunicacions d’interès sobre formacions.
 • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat

 

Altres finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
 • Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web.
 • Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies (mencionades a la política de cookies);
 • Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

 

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació o les dades obtingudes de vostè mateix al agremiar-se.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en que hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap  cap cessió o comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per obligacio legal o per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de  ICTET INSTITUTE SL, contractats a l’empresa DINAHOSTING SL amb CIF B15805419 y domicili Rúa das Salvadas, núm. 41, bajo – 15705 Santiago de Compostela (A Coruña), que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per a prestar serveis necessaris pel desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades.

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

 • ICTET INSTITUTE SL s’obliga a respectar totes les obligacions que li puguin correspondre com a encarregat del tractament de conformitat amb el que estableix la normativa vigent i qualsevol altra disposició o regulació que també se li apliqui. Resta prohibit per a ICTET INSTITUTE SL destinar, aplicar o utilitzar les dades a les quals tingui accés per a una finalitat diferent a l’encàrrec o que comporti l’incompliment d’aquest contracte.
 • Resta prohibit per a ICTET INSTITUTE SL destinar, aplicar o utilitzar les dades a les quals tingui accés per a una finalitat diferent a l’encàrrec o que comporti l’incompliment d’aquest contracte.
 • ICTET INSTITUTE SL ha de posar a disposició del RESPONSABLE la informació necessària per a demostrar l’incompliment del contracte, i permetre les inspeccions i auditories necessàries per a avaluar-ne el tractament.
 • ICTET INSTITUTE SL garanteix que el personal autoritzat per a realitzar el tractament s’ha compromès expressament i per escrit a respectar-ne la confidencialitat o està subjecte a una obligació legal de confidencialitat de naturalesa estatuària.
 • ICTET INSTITUTE SL ha de prendre mesures per a garantir que qualsevol persona que actuï sota la seva autoritat i tingui accés a les dades personals només pugui tractar-les d’acord amb les instruccions del RESPONSABLE o hi estigui obligada en virtut de la legislació vigent.

 

ICTET INSTITUTE SL garanteix que el personal autoritzat per a efectuar el tractament ha rebut la formació necessària per a assegurar que no es posarà en risc la protecció de dades personals.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets enfront ICTET INSTITUTE SL presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@ictetinstitute.com  , indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS “, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

 

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 •  

MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través d’ ICTET INSTITUTE SL (C/ Can Guidet, 5 Local 1-A, 17310 Lloret de Mar) Email:  hola@ictetinstitute.com

 •  

INFORMACIÓ ADDICIONAL

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Por tant, en cas de que hi hagués alguna contradicció en alguna de las versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS

L’informem que ICTET INSTITUTE SL pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porta a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzen qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ICTET INSTITUTE SL es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ICTET INSTITUTE SL tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que ICTET INSTITUTE SL consideri inapropiat.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ICTET INSTITUTE SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ICTET INSTITUTE SL quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ICTET INSTITUTE SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ICTET INSTITUTE SL en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap caso tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relaciones entre ICTET INSTITUTE SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats con el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 •