Sostenibilitat aplicada al sector turístic

Sostenibilitat aplicada al sector turístic

La sostenibilitat està a l’ordre del dia, i no podem obviar que tots generem un impacte, està a les nostres mans reduir-lo pel benefici del nostre planeta, però també per la nostra destinació.

 

Obtenir una certificació en turisme sostenible, no només ens ajudarà a oferir un valor afegit pels nostres clients, si no que ens ajudarà a ordenar processos, i conèixer amb detall quins són els nostres costos i on podem incidir per a millorar la nostre gestió (electricitat, malbaratament, deixalles, residus, etc.).

Les certificacions en sostenibilitat ens permeten tenir una fotografia del nostre establiment en un cert moment del temps, i de mica en mica, amb constància, podem construir una pel·lícula!

Actualment, verificar la gestió de la sostenibilitat és un punt clau per a les organitzacions de turisme, ja que respon a les demandes dels turistes, clients, inversors i la resta dels agents. Lluny de comunicar només els beneficis econòmics, els diferents agents esperen cada dia més veure que les organitzacions comuniquen els efectes ambientals, socials i els beneficis i impactes en la governança, a més de les accions que es duen a terme pel que fa a sostenibilitat.